Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 03 2012

oh-agnes
8702 0e90
Reposted fromMOLLIK MOLLIK viaxnothumanalall xnothumanalall
oh-agnes
oh-agnes
5090 84af
Reposted fromretaliate retaliate viaxnothumanalall xnothumanalall
oh-agnes
Już cztery razy przestałem cię kochać i zacząłem na nowo.
— Witkacy
oh-agnes
5726 44f9
oh-agnes
0901 adc8
oh-agnes
Reposted fromdenian denian viaxnothumanalall xnothumanalall
oh-agnes
9456 cebd
oh-agnes
9472 8d6e
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj
oh-agnes
Życia nie można opisać, można je tylko przeżyć.
— Oscar Wilde
Reposted fromtoosadtocry toosadtocry
oh-agnes
9690 1664

Tak właśnie Groszku ;] 

Reposted fromszatatan szatatan
oh-agnes
9921 b308
Reposted frompareidolie pareidolie
oh-agnes
Czy ja to ten z przedwczoraj
czy może ten z teraz?
A może mnie po prostu
nie było i nie ma?
— J. A. Masłowski
Reposted fromreffi reffi
oh-agnes
1466 f78b
oh-agnes
6602 5ce3
Reposted fromefemeryda efemeryda vianirvana nirvana
oh-agnes
3978 81be
Reposted frommiischa miischa via1901 1901
oh-agnes
4125 5d65
oh-agnes
Czy rozumiesz teraz, czym jest neutralność, która tak cię porusza? Być neutralnym to nie znaczy być obojętnym i nieczułym. Nie trzeba zabijać w sobie uczuć. Wystarczy zabić w sobie nienawiść.
— Andrzej Sapkowski
Reposted fromthealex thealex via1901 1901
oh-agnes
8694 6299
Reposted fromdubtofuckstep dubtofuckstep via1901 1901
oh-agnes
-co u ciebie?
- w porządku, a u ciebie?
-nie wiem, płaczę po nocach,a w dzień udaję, że wszystko gra.
- i co z tego? wielkie mi rzeczy, ja też.
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere via1901 1901
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl